Lokalråd for Nustrup og Gabøl

Lokalrådet arbejder for udvikling af Nustrup som et endnu mere attraktivt sogn at bosætte sig i!

Det er kendt, at folk gerne bosætter sig i Nustrup sogn, men hvordan påvirker vi udviklingen og fremtiden?

I forlængelse af landdistriktspolitikken, udarbejdet og vedtaget af Haderslev Kommune, er det første skridt taget. Næste skridt er at komme igang med udviklingen af fokusplaner.

Der er nedsat en Styregruppe for at hjælpe med at koordinere indsatserne, taget af både foreningerne i Nustrup samt de ideer I måtte komme med. Dette samles så i en fokusplan.

Styregruppen består af Ina Karlshøj Julegaard, Pernille Hye, Kathrin Pohl, Kurt Schmidt Nielsen og Allan Jensen.

Fokusplanen skal sikre vores distrikt indflydelse på udviklingen, og hvad fremtiden skal bringe til netop Nustrup sogn.

Fokusplanen skal sikre dialog, fælles forståelse og vedvarende udvikling i Nustrup sogn.

Styregruppen for "Udvikling af Nustrup" består af Ina Karlshøj Julegaard, Pernille Hye, Kathrin Pohl, Kurt Schmidt Nielsen og Allan Jensen.