Nustrup Sogns Lokalråd

Lokalrådet arbejder for udvikling af Nustrup Sogn som et endnu mere attraktivt sogn at bosætte sig i!

Den 24. okt. 2022 var der Generalforsamling i Lokalrådet.
Under punkt 6 på vores dagsorden: Behandling af indkommende forslag: Ændring af Navn!
Lokalrådet/Nustrup Landdistrikt ændres til: Nustrup Sogns Lokalråd  - Et stærkt landdistrikt.

Alle var enige om, det var et godt forslag, for vores lokalråd er jo for hele Nustrup Sogn.

Den 31. okt. 2022 var der konstituering:
 

Formand Jens Seeberg Tlf.: 61 74 04 90  Mail: fjellumgaard@gmail.com
Næstformand Janni Terp Christensen  Tlf.: 28 92 99 92 Mail: janniterp86@gmail.com
Kasserer Kurt Schmidt Nielsen  Tlf.: 52 17 07 16 Mail: n.s.l.kasserer@gmail.com
Referent Laila Steenberg Olsen   Tlf.: 24 28 05 82 Mail: n.s.l.referent@gmail.com
PR Annie Dinesen  Tlf.: 22 30 52 45 Mail: per.anni@hotmail.com
Suppleant  Peter Søndergård  Tlf.: 22 64 05 69 Mail: korsgaardlandbrug@gmail.com  
Suppleant  Ina Karlshøj Julegaard  Tlf.: 61 46 07 48 Mail: Ina-kj@hotmail.com
Suppleant   Charlotte Friis (ekstra)  Tlf.: 40 25 88 23 Mail: CharlotteFriis@live.dk

 

 

Fokusplan for Nustrup sogn

Lokalrådet i Nustrup Sogn har i samarbejde med et midlertidigt initiativ af en styregruppe haft fokus på at sammenfatte en byfornyelsesplan for landsbysognets udvikling.


I et godt og tæt samarbejde med beboerne i Nustrup Sogn, har man succesfuldt opnået en Byfornyelsesplan, som er et led eller en byggeklods i en større plan for landsbysognets udvikling.

Det nærvær og engagement beboerne i Nustrup Sogn har, viser bare at sognet kan noget helt specielt. Der er en forståelse for at sammen kan vi rigtig meget, og at der er plads til mangfoldighed - vi skaber et VI.

Nustrup Sogn er med det afsæt en aktiv by at være indbygger i. Der er en mangfoldighed af muligheder.

Nustrup Sogn er med sine 59,3 km2 det største sogn i kommunen, hvor indbyggerne kan dyrke de interesser og sammenhold, der findes i sognet, men hvor der er plads til individuelle interesser. Ikke mindst en natur, der byder på ro og grobund, til nye ideer.

Fordi naturen har skabt rammerne til at kunne se langt.