Lokalråd for Nustrup og Gabøl

Lokalrådet arbejder for udvikling af Nustrup som et endnu mere attraktivt sogn at bosætte sig i!

Det er kendt, at folk gerne bosætter sig i Nustrup sogn, men hvordan påvirker vi udviklingen og fremtiden?

I forlængelse af landdistriktspolitikken, udarbejdet og vedtaget af Haderslev Kommune, er det første skridt taget. Næste skridt er at komme igang med udviklingen af fokusplaner.

Der er nedsat en Styregruppe for at hjælpe med at koordinere indsatserne, taget af både foreningerne i Nustrup samt de ideer I måtte komme med. Dette samles så i en fokusplan.

Styregruppen består af Ina Karlshøj Julegaard, Pernille Hye, Kathrin Pohl, Kurt Schmidt Nielsen og Allan Jensen.

Fokusplanen skal sikre vores distrikt indflydelse på udviklingen, og hvad fremtiden skal bringe til netop Nustrup sogn.

Fokusplanen skal sikre dialog, fælles forståelse og vedvarende udvikling i Nustrup sogn.

Styregruppen for "Udvikling af Nustrup" består af Ina Karlshøj Julegaard, Pernille Hye, Kathrin Pohl, Kurt Schmidt Nielsen og Allan Jensen.

Workshop d. 23.04.2022

Lokalrådet for Nustrup og Gabøl afholdte d. 23-04-22 en workshop om "Udviklingen af Nustrup Sogn". Formålet med workshoppen var at udvikle Nustrup sogn på bedst mulig vis. Se billeder fra dagen og alle de gode ideer og input til, hvordan vi kan gøre Nustrup sogn til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Læs mere

Åben Landsby d. 21.05.2022

Lokalrådet for Nustrup og Gabøl inviterer til Åben Landsby d. 21-05-22. Alle er velkomne til en hyggelig dag, som blandt andet byder på morgenkaffe og rundstykker i Kirken, bålhygge på Legepladsen, Indvielse af MTB Bane, Åbent Landbrug, Udstillinger og Fællesspisning. Læs mere her, programmet opdatres løbende.

Læs mere