Nyheder fra Nustrup Ungdomsforening

Pt. er hjemmesiden under konstruktion. Alle tilmeldinger til Badminton, Fodbold og Gymnastik foregår som sidste år. 

Badminton

Meld dig ind til motionsbadminton eller træne med ungdomsspiller.

Fodbold

Gymnastik

Tennis

Et godt lokalsamfund, hvor der i selve Nustrup by er 566 personer bosiddende. I alt er der 1.251 i Nustrup Sogn, som HJÆLPER og STØTTE hinanden.