Retningslinjer for brug af Nustrup Hallen

 

  • Hallen benyttes i det aftalte tidsrum
  • Hallen må kun benyttes til det formål, der er indgået aftale om (fest, sportsaktiviteter eller lign.)
  • Der skal benyttes indendørs sko, sokker eller bare tæer i Hallen
  • Der må ikke nydes mad og drikkevarer inde i Hallen
  • Alle redskaber skal lægges på de rigtige pladser efter brug
  • Hallen skal forlades ryddelig, slukket og aflåst (hvis ikke andet er aftalt)