Leje af Nustrup Hallen


Foreningsleje (Foreninger i Haderslev kommune):

Brug af Hallen er gratis for godkendte foreninger i Haderslev Kommune. Foreningsbrug skal udgøre en foreningsaktivitet. Foreninger kan booke ved at rette henvendelse til Hallen. Booking/aftale om brug af Hallen skal være aftalt senest en uge i forvejen.

Foreningsbrug kan - udover almindelige foreningsaktiviteter - være træner/leder-forberedelse/undervisning m.m.

Hvis du ønsker at samle en gruppe til boldspil eller lignende, gælder det ikke som en foreningsplanlagt aktivitet, men som privat leje.


Privat leje:
Ved privat leje af Hallen bedes du kontakte Hallen senest en uge inden planlagt leje af Hallen. Hvis du ønsker at benytte køkkenet, service eller andet, bedes du aftale nærmere med os. Rengøring aftales med Hallen. Se retningslinjer for brug af Hallen
her.


Hal & Cafeteria
DKK 600,- for fire timers leje - herefter 150,- pr ekstra time.


Hal
DKK 200,- pr time.


Specialarrangementer
Kontakt Hallen vedr. dit arrangement, så laver vi et tilbud, som matcher dine behov. 

Nustrup Hallen: 7487 1210  /  Mail: drift@nuhallen.dk