• Udskriv
  • E-mail

 

Halbestyrelsen

 

Funktion:
Navn
Mobil
Mail
Formand:
 
Brian Enné
6120 6477

brianenne@bbsyd.dk

Næstformand:
Klaus Rosenberg 4013 7313

overgade@outlook.dk

Kasserer:
Inga Jensen
5095 4674  ingaogoluf@hotmail.com
Sekretær:
Erik Enné 4128 3555

enne@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jan Gert Andersen 6169 7400

jgandersen66@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Lise Steenberg Olsen  2178 4114 lisesteenberg@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem
Ulla Jepsen
2083 2148

ullaprehnjepsen@gmail.com

Halbestyrer
Anette Carøe Knudsen 2916 2662 webmaster@nuhallen.dk