• Udskriv
  • E-mail

Klubregler

 

 

1. 
  
Klublederen er øverste myndighed. Alle henstillinger eller påbud fra klublederen skal efterkommes.

2.

Der må ikke forefindes, ej heller nydes øl, spiritus eller lign. i klubben eller på klubbens område. Overtrædelse heraf medfører bortvisning, og der tages kontakt til hjemmet. Tobaksrygning skal foregå udenfor.

3.
 
Behandl klubhus og indbo ordentligt. Al hærværk medfører erstatningskrav og bortvisning, og der tages kontakt til hjemmet.

4.

Accepter hinanden, lad være med at "drille", hvis vedkommende siger stop.

5.

Slås for sjov er okay, men pas på tingene og de andre.

6.

Alle skal beherske sig lidt.